januari 2020

In de steeds digitaler wordende wereld is het zaak dat je als organisatie meebeweegt. Er wordt dan ook flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van innovatieve ideeën en concepten. Maar niet elk idee is een goed idee. Sterker nog, het merendeel van de concepten blijkt achteraf...