Auteur: Bodil

In de steeds digitaler wordende wereld is het zaak dat je als organisatie meebeweegt. Er wordt dan ook flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van innovatieve ideeën en concepten. Maar niet elk idee is een goed idee. Sterker nog, het merendeel van de concepten blijkt achteraf...

Als je de ontwikkeling van een online strategie, een website of applicatie gaat uitbesteden aan een internetbureau kan het selecteren van een bureau een flinke uitdaging zijn. Zeker als je gaat voor een duurzame relatie en een langere periode prettig en effectief met elkaar wil...

Léon Bouterse begon met zijn internetbureau Bubblefish in 2003 als eenmansbedrijf. Na een jaar vanuit huis gewerkt te hebben verhuisde hij naar Barendrecht. Met een dedicated team van Bubblefishers werkte hij daar dertien jaar aan uiteenlopende websites, shops en mobile apps. De meest bekende apps...

Hoe goed ken jij je doelgroep? Inzicht in de doelgroep wordt vaak onderschat. De meest succesvolle websites zijn websites die volledig op de gebruiker (user) zijn afgestemd of wel user experience (UX) websites. Wat zijn de behoeften, welk gedrag is kenmerkend en op welk moment?...

Zorg voor iedereen, vergroting van de zelfredzaamheid en de cliënt centraal zijn voor de meeste zorgverleners, verwijzers en verzekeraars belangrijke speerpunten. En toch lopen cliënten en patiënten nog dagelijks vast als het gaat om online informatie zoeken, het invullen van formulieren of het bedienen van...

Sinds 2016 gelden er Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid en sinds september 2018 is digitale toegankelijkheid voor (semi-)overheden zelfs verplicht. Dat betekent dat bijvoorbeeld websites en mobiele applicaties ook voor mensen met een functiebeperking toegankelijk moeten zijn. De techniek maar ook de content moeten zo...

De hashtag #tegendebakker op Twitter de afgelopen dagen deed mij aan het denken zetten...