Digitale toegankelijkheid in de zorg en e-health: sleutel voor continuïteit

Zorg voor iedereen, vergroting van de zelfredzaamheid en de cliënt centraal zijn voor de meeste zorgverleners, verwijzers en verzekeraars belangrijke speerpunten. En toch lopen cliënten en patiënten nog dagelijks vast als het gaat om online informatie zoeken, het invullen van formulieren of het bedienen van applicaties. Uit onderzoek van Stichting Accessibility blijkt dat organisaties nog onvoldoende bekend zijn met de noodzaak van digitale toegankelijkheid terwijl de oplossingen soms heel eenvoudig zijn. Het staat haaks op wat je als zorgorganisatie wilt uitstralen. Hoe kun je toch je doelstellingen realiseren én ervoor zorgen dat iedereen snel en eenvoudig geholpen wordt?

Speelveld van de zorg is continue in verandering

Wie in de zorgsector werkzaam is, wil zijn cliënten en patiënten voorzien van gerichte zorg en uitgebreide informatie. Om de zelfredzaamheid te vergroten stimuleer je hen zo veel mogelijk zelf te doen en ontwikkel je daarvoor slimme apps. Daarnaast werk je natuurlijk ook aan de continuïteit van je organisatie. Geen gemakkelijke opgave met thema’s zoals wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, concurrentie en marktverdeling. Het speelveld verandert geregeld en zowel grote als kleine spelers in de zorg worstelen hiermee. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat zorgafnemers en verwijzers automatisch voor jouw organisatie kiezen. Om nieuwe cliënten/patiënten te werven en te binden moet je je als zorgverlener op een positieve manier zien te onderscheiden. Digitale toegankelijkheid helpt daarbij.

Digitale toegankelijkheid in de zorg en e-health

Doelstellingen en speerpunten kunnen onmogelijk gerealiseerd worden als cliënten en patiënten vastlopen op je website of bij het bedienen van een applicatie. Als je als blinde merkt dat een website enkel via een muis functioneert, dan houdt het al gauw op. Een cliënt die de handleiding van een applicatie niet begrijpt, legt de app teleurgesteld aan de kant. En wanneer een slechthorende een video met zorginstructie wil bekijken, maar er niets van begrijpt omdat de ondertiteling ontbreekt, klikt hij of zij zonder aarzeling weg. Dus: wie digitaal niet of onvoldoende toegankelijk is kan rekenen op een forse terugloop in websitebezoekers, het aantrekken c.q.  behouden van cliënten en patiënten waardoor de continuïteit onder druk komt te staan. Digitale toegankelijkheid is daarom niet alleen een verplichting, maar ook een tool om je doelstellingen te realiseren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Aan de slag met digitale toegankelijkheid

Je bent pas digitaal toegankelijk als je website of applicatie voor iedereen waarneembaar, bedienbaar en begrijpelijk is. Inhoud en techniek moeten hierbij aansluiten. Denk aan voorleesfuncties, digitale invulformulieren, kleurgebruik, ondertiteling en niet te vergeten begrijpelijk taalgebruik. Bubblefish is een betrouwbare en ervaren partner voor digitale toegankelijkheid implementaties in de zorg. Wij bedenken, ontwerpen en ontwikkelen middels ons eigen ontwikkeld stappenplan digitoegankelijke websites en applicaties. Wij werken procesmatig, zorgen dat websites en e-health toepassingen aan de WCAG 2.1. normen voldoen en leren je desgewenst hoe je digitoegankelijke content maakt.

Meer informatie over digitoegankelijkheid?

Wil je meer weten over digitoegankelijkheid en e-health? Laat het ons weten!
Neem gerust contact op via 010-304 50 40 en vraag dan naar Leon Bouterse.