Maak van je website een succes met behulp van het MBTI model

Leer je te verplaatsen in de klant met het MBTI model

Het succes van een website wordt mede bepaald of alle gebruikers (bezoekers) optimaal bediend worden. Tijdens het bepalen van de grafische vormgeving dien je als ontwerper zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende soorten gebruikers. Niet elke bezoeker van je site is namelijk hetzelfde, daarom is het verstandig om je te richten op je bezoekers en je doel effectiever te bereiken. Bij Bubblefish gebruiken we graag de Myer Briggs Type Indicator (MBTI) om onze doelen te bereiken. Het is een vragenlijst waarmee de voorkeuren van mensen worden vastgelegd.

De orginele MBTI kent 16 verschillende typen, wij gebruiken het vereenvoudigde model op basis van 4 typen.

4 typen gebruikers MBTI model

Aan de hand van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI model) zijn een 4-tal gebruikers te onderscheiden:

Competitief: beslist snel op basis van feiten

Spontaan: beslist snel op basis van gevoel

Humanistisch: beslist langzaam en op gevoel

Methodisch: beslist langzaam op basis van feiten

 

Type 1: Competitief

Opzij! Opzij! Opzij! Deze gebruiker heeft namelijk haast en is snel in het nemen van beslissingen en feitelijk ingesteld. Altijd bezig met het Wat. Hierom moet de website eenvoudig en snel te scannen zijn zodat deze gebruiker direct kan zien of de inhoud voor hem/haar van waarde is.

Aandachtspunten voor ontwerp en copy:

Geef artikelen vette koppen en toon een korte samenvatting.

Bied veel mogelijkheden om door te klikken: deze gebruiker moet aangemoedigd worden om door te klikken om zo te blijven plakken. Beveel dus artikelen aan.

Een eerste indruk is voor deze bezoeker belangrijk: Als de homepage deze bezoeker niet aanspreekt zal hij waarschijnlijk verder surfen. Visueel aantrekkelijk design met mooie foto’s en makkelijk te scannen teksten is dus een must!

Dit alles moet ertoe leiden dat deze gebruiker het gevoel heeft dat de website van Nedvang de beste bron is om zijn behoefte in sportinformatie te voorzien.

Deze gebruiker is gevoelig voor de mening van een expert. Grote namen op de homepage zullen dus overtuigend overkomen!

Type 2: Spontaan

De spontane bezoeker is impulsief. en is bezig met het Waarom. Hij is optimistisch en heeft veel interesse in de funfactor. Neemt snel beslissingen en is een van de moeilijkste types om voor je te winnen omdat hij beslist op basis van emotie en gevoel. Deze vang je door kort en krachtig te zijn door middel van aantrekkelijk foto’s, door de bezoeker uit te nodigen ergens op te klikken en service te bieden.

Aandachtspunten voor ontwerp en copy:

Een homepage met een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

Sociale bewijskracht. De spontane bezoeker is gevoelig voor de mening van anderen. als hij/zij kan zien dat er anderen waren dit item leuk vonden of erop gereageerd hebben zal hij/zij eerder geneigd zijn dit ook te doen.

Deze gebruiker is gevoelig voor cross- en upselling. Laat vergelijkbare artikelen zien of andere zaken die de gebruiker mogelijk interesseren, bied de mogelijkheid tot doorklikken.

Deze gebruiker houdt graag opties open en navigeert willekeurig door de site heen. Hierom is het belangrijk dat de navigatie duidelijk is en acties makkelijk ongedaan gemaakt kunnen worden.

Type 3: Methodisch

De methodische bezoeker heeft veel informatie nodig voor hij overtuigd is en is bezig met het Hoe. Houdt van harde feiten, data en logica. Langzaam in het nemen van beslissingen en houdt al helemaal niet van verrassingen. Als deze bezoeker weet hoe alles werkt en wat er te vinden is zal deze een trouwe bezoeker zijn. De website moet dus een samenhangende sfeer uitstralen en voldoen aan de verwachtingen van deze gebruiker.

Aandachtspunten voor ontwerp en copy:

Kwalitatieve content is belangrijk: deze gebruiker is kritisch en heeft hoge verwachtingen. Het is daarom belangrijk dat de content optimaal tot zijn recht komt door aantrekkelijk design.

Deze gebruiker neemt de tijd om door de website heen te ‘bladeren’. Zorg er dus voor dat deze gebruiker altijd wat te klikken en te lezen heeft. Ook hier is dus het aanbevelen van artikelen en de mogelijkheid om reacties achter te laten van belang.

Om de gebruiker goed te kunnen laten bladeren is een gebruiksvriendelijke navigatie ook belangrijk. Deze moet doen wat de gebruiker verwacht en makkelijk in gebruik zijn.

De methodische gebruiker laat zich graag overhalen door andere gebruikers. Als hij kan zien dat de website of artikelen in de smaak vallen bij andere gebruikers is hij snel geneigd dit ook leuk te vinden.

Type 4: Humanistisch

Een humanistische bezoeker beslist op basis van zijn/haar gevoel. Bij deze bezoeker ligt de nadruk op het Wie.

Is geinteresseerd in het verhaal achter een bezoeker en is een echt relatiemens. Is langzaam in het nemen van een beslissing en houdt van overzicht. Zoekt en leest graag achtergrondinformatie en is geinteresseerd in de mening van andere. De website moet dus een consistente uitstraling hebben en de gebruiker aanspreken. Deze bezoeker is een loyale bezoeker. Als hij/zij tevreden is zal hij ook niet schromen dit met anderen te delen. Het is dus van belang het deze bezoeker naar de zin te maken!

Aandachtspunten voor ontwerp en copy:

Maak goed gebruik van afbeeldingen. Deze spelen erg in op het gevoel van de humanistische gebruiker.

Het wekken van vertrouwen is voor deze gebruiker belangrijk. Gebruike professionele foto’s, goed geschreven teksten zonder spelfouten. De website dient een positieve indruk achter te laten.

Ook deze gebruiker bladert graag. Hierom zijn navigatie en het aanraden van artikelen belangrijk. Ook het kunnen lezen van de reacties van anderen is belangrijk.

Laat de menselijke kant zien: toon wie er achter de organisatie zitten, speel ook in op families van sporters en breng deze ook in beeld.

Deze gebruiker deelt snel zijn positieve- maar ook negatieve ervaringen. Zorg ervoor dat er een goede over ons pagina klaarstaat met de mogelijkheid contact op te nemen. Of neem FAQs op om prangende vragen te beantwoorden.

Is een MBTI model onderzoek wel betrouwbaar?

Het MBTI model is met name omstreden omdat alles in dichotomieën uiteen valt, terwijl deze kenmerken in bepaalde mate in je persoonlijkheid naar voren komen. Het zou niet gezond zijn als je persoonlijkheid uit deze uitersten zou bestaan. Echter is het wel een mooie manier om een idee te krijgen van hoe bepaalde eigenschappen en doelgroepen met elkaar samen kunnen hangen. Het geeft dus wel degelijk inzicht in de voorbereiding van de ontwikkeling van een website.

Tools voor hokjes-denken

Er zijn natuurlijk nog veel andere manieren om persoonlijkheidskenmerken in beeld te brengen. Er worden zelfs online tools aangeboden om het nog makkelijker te maken om het profiel van een persoon te laten schetsen vanuit social media. Deze 2 tools zijn echt te gek en die wil ik je dan ook niet onthouden:

Apply Magic Sauce

Dit is een tool  van University of Cambridge. Je kan een vragenlijst invullen, maar je kan er ook voor kiezen om aan de hand van social media data een profiel te laten voorspellen. Vanuit deze gegevens worden verschillende eigenschappen voorspeld: van persoonlijkheidskenmerken tot politieke voorkeuren. Er wordt een compleet overzicht opgesteld, waarbij bijvoorbeeld ook leeftijd en relatiestatus te zien zijn.

MBTI model Crystal

Crystal is eenzelfde soort tool, maar gaat nog net een stap verder. Op basis van bijvoorbeeld LinkedIn en Salesforce worden de gegevens verzameld. In het rapport worden ook suggesties gegeven van hoe je het beste met deze persoon kan communiceren. Daarnaast kan je in de business variant ook gebruik maken van e-mail templates die goed bij het profiel van een bepaalde persoon passen. Je kan de tool zelfs zo instellen dat je real-time suggesties krijgt wanneer je een e-mail opstelt.

Blijf realistisch

Hoewel tools en vragenlijsten nuttig zijn, moet je wel realistisch blijven. Je kan geen één-op-één conclusies trekken over personen of de manier waarop je ze moet benaderen. Wel kan het je helpen bij je beeldvorming en voor het schrijven van content van groot belang zijn. Als je een beter beeld hebt van hoe een persoon in elkaar zit, kan je daar beter op inspelen in ontwerp, content en functie van een website.

Het MBTI model is wat ons betreft een zeer effectieve methodiek om je te verplaatsen in de klant en daardoor de juiste content, functies en vormgeving te bedenken tijdens de ontwikkeling van een website.