Onbetaalde pitches

 

Waar gaat het mis bij het aanvragen van een offerte?

Ook wij ontvangen pitch aanvragen en wat ons opvalt is dat een duidelijke of volledige briefing ontbreekt, er geen tijd is voor een persoonlijk intakegesprek, budget niet bekend en dan wordt het zo goed als onmogelijk om een goed voorstel aan te bieden.
En wat opvalt, maar gelukkig niet vaak voorkomt, is dat de aanvrager vraagt om bepaalde deliverables. Bijvoorbeeld een ontwerp, prototype of een strategie. Dat is waar ik in dit artikel even op wil inzoomen.

Het pitchproces in de praktijk

In de praktijk gaat het pitchen door bedrijven in Nederland niet bepaald optimaal. En ik heb het hier niet over aanbestedingen. Pitches worden steeds vaker uitgeschreven, zonder vergoeding en ook voor kleinere opdrachten is dit nog steeds het geval. Zo kan het gebeuren dat er aan 8 internetbureau’s gevraagd wordt om onbetaald een aantal conceptontwerpen te maken en die bij de offerte te voegen. Het ontwikkelen van een creatief plan of conceptontwerpen kost al snel een weekje werk, minimaal. De creatieve inspanning die wordt verricht is tegelijkertijd de essentie van de aanvraag. Of, met andere woorden: hoewel er nog geen opdracht is, is er al wel werk verricht. En daar wringt wat mij betreft de schoen. Laat dat creatieve proces nou precies hetgeen zijn waar je een internetbureau voor inhuurt.

Hoe kan het anders?

Deze werkwijze van onbetaalde pitches waarin heel veel internetbureau’s aan meedoen heeft niet mijn voorkeur, het voelt soms als een loterij. Ik zie het al meer dan 15  jaar voorbijkomen maar het blijft een hardnekkig fenomeen wat mede in stand wordt gehouden doordat web, reclame en marketingbureaus er aan mee blijven werken.

Ik wil graag in een zo vroeg mogelijk stadium met de klant en stakeholders in gesprek gaan om een helder beeld te krijgen van de wensen en de scope. Dit is onmogelijk bij een pitch, want dan moet de opdrachtgever met alle bureaus aan tafel wat in de praktijk veel tijd kost. Echter die investering in tijd verdient zich dubbel en dwars terug door vooraf een goede bureau selectie te maken en vooraf eens te bellen met een bureau en vragen te stellen. Kan je meteen ‘aanvoelen’ of er een klik is. Daarnaast is een pitch vergoeding belangrijk en getuigt van professioneel respect.

Ik hoop oprecht dat opdrachtgevers het fenomeen ‘onbetaalde pitches’ in de toekomst vanuit een ander standpunt gaan bekijken en de dialoog aangaan met een paar partijen. Het is immers in het belang van opdrachtgever en opdrachtnemer.