Waarom een microsite naast je corporate site een juiste strategische zet kan zijn

Corporate sites bieden veel informatie. Voor veel websites verandert dit in een overload aan informatie. Voor een bezoeker is het van belang dat informatie op de website relevant, snel te vinden en toegankelijk is. Dit is vaak niet het geval. Door de hoeveelheid aan informatie op de website raakt de bezoeker snel de weg kwijt en haakt juist af.

Wat is een microsite?

Microsites worden ook wel deelsites, minisites, multisites of subsites genoemd. Daarnaast wordt een landingspagina ook een microsite genoemd als de pagina los staat en een eigen domeinnaam heeft. Hierbij kan gedacht worden aan een landingspagina van bijvoorbeeld Search Engine Advertising-campagnes.

Het hoofddoel van een microsite is om bezoekers van de website effectiever naar leads om te zetten. Hieronder staan een aantal kenmerken van een microsite:

De microsite is gekoppeld aan een campagne, bijvoorbeeld een campagne van een bepaald actieproduct. Hierdoor kan dieper worden ingegaan op producten en kunnen meer details worden vermeld over een bepaald product. Zo zal de bezoeker ook dieper in de funnel van het conversie pad gaan.

Microsites kunnen voor een spreiding van zoekresultaten die ertoe doen in de zoekmachines zorgen. Hierdoor ben je met meerdere sites aanwezig in de zoekmachines.

De microsite kan ook een blog zijn, hiermee is het dan ook gelijk het social media gedeelte van online communicatie.

Het is vaak een actiematige website.

De microsite kent weinig afleiding en is doelgericht.

Ze kunnen worden gebruikt als zoekmachineduwers om zo traffic te genereren. Daarnaast biedt een losse microsite betere faciliteiten voor het analyseren van resultaten van campagnes.

De conversiegerichtheid van microsites is hoog. Tegenwoordig worden de corporate sites steeds groter, waardoor deze sites nauwelijks voor conversiedoelen gebruikt kunnen worden.

Zoals hierboven te lezen heeft het inzetten van microsites een positief bijeffect, namelijk het meerdere keren voorkomen in de zoekresultaten. De mogelijkheden hierbij zijn erg groot, ondanks dat Google dit enigszins heeft beperkt. Maar hoe komt dit nou eigenlijk? Dit is heel simpel; de zoekmachines zien de microsites als aparte websites, het enige wat hierbij van belang is, is dat de sites technisch los gebouwd zijn en anders gepositioneerd zijn met bijvoorbeeld een eigen IP-adres. Het apart lanceren van een microsite op technisch gebied kan plaatsvinden door gebruik te   maken van een aparte webhosting of een aparte domeinnaam. Ook Spotify maakt gebruik van microsites elk jaar. Spotify maakt ieder jaar een persoonlijke jaaroverzicht van nummers die beluisterd zijn.

Waarom zou je een microsite inzetten?

Bezoekers raken de focus op websites kwijt door te veel informatie, te weinig communicatie en onduidelijkheid in de gewenste transactie. Hierdoor ontstaat de informatie overload. De overload aan informatie leidt tot het negeren van de content en daarmee de website en het product/de dienst.

Een focus op online gebied of deelsites kan hierbij helpen door afgestemde content voor een bepaalde doelgroep te plaatsen. Het is van belang dat hierbij de hoofdsite wordt gesplitst in kleinere websites, die allen een eigen focus hebben. Een microsite zorgt ervoor dat de zoektocht van de bezoeker verkort wordt en hierdoor de keuze makkelijker wordt gemaakt.

Vormen van microsites

Er zijn verschillende vormen van een microsite, dit is afhankelijk van het doel. Hieronder een opsomming van de verschillende microsites:

De microsite dient als actielanding als een actie of 1 aanbieding centraal staat voor een online campagne.

De microsite dient als taal versie, hierbij fungeert de landingspagina als een variant op de corporate website.

De microsite dient als focussite. De focussite fungeert hierbij als een landingspagina met een uitdieping van een product of dienst voor een specifieke doelgroep.

Als laatste kan de microsite als losse website gepositioneerd worden voor bijvoorbeeld een virale campagne, de website fungeert dan als een virale landingspagina.

Een landingspagina als microsite

Een landingspagina heeft dezelfde kenmerken als een microsite. Een landingspagina mag alleen gegevens vertellen die relevant zijn voor de campagne. Daarnaast kan de landingspagina een onderdeel zijn van de corporate website. Ook is de pagina een vervolg op bijvoorbeeld een online advertentie die doorgelinkt staat met de landingspagina.

Een taalversie als microsite

De taal versie is een website die niet zomaar los gepresenteerd kan worden op politiek-technisch gebied. De microsite wordt achter een .com of een ander hoofddomein geplaatst. Dit voor een gemakkelijke vindbaarheid en de juiste indexering door niet-Nederlandse zoekmachines. Losse taalsites die gebruikt worden als microsite hebben voordelen als; het kan los worden aangemeld bij een zoekmachine en er kan makkelijker worden gecrosslinked naar andere taalsites.

Een focussite als microsite en social media

Deze sites komen veel voor. De focus hierop ligt heel duidelijk op de product-marktcombinatie of juist op een dienst en doelgroep die met een campagne getarget kunnen worden. Op deze sites kan heel diep worden ingegaan op het product of de dienst door details te benoemen.

Door de komst van social media groeit de populariteit van de focussites. Er is namelijk steeds meer behoefte aan meer informatie dan alleen een bericht op social media. De lezer wil meer achtergrondinformatie hebben over een bepaald product of dienst. Dit zonder dat hij/zij op onderzoek uit moet op de corporate website met te veel content over verschillende onderwerpen. Op de microsite is het makkelijk om op te landen, het is concreet en gevat.

Een virale stem als microsite

Een viral kent een losse landingspagina in plaats van een gehele website. Wanneer hier de viral het doel en onderdeel van de campagne vormt,  is een eigen website noodzakelijk. De conversie hierbij vindt plaats wanneer een bezoeker op de juiste manier landt op de microsite. Voordelen van een virale site zijn onder andere; het kan gemakkelijk worden geanalyseerd binnen de campagne en er kan een losse actiedatabase worden opgebouwd.

Een corporate website met daar omheen verschillende microsites creëert een netwerk vol crosslinks: links die vanaf bijvoorbeeld de corporate website naar de microsites gaan en weer terug. De corporate website kan bijvoorbeeld linken naar een bepaalde download van een brochure op de microsite. De microsite kan dan teruglinken naar de corporate website. De linkrelevantie en kwaliteit zijn hierbij erg belangrijk.

 

MAAK GEBRUIK VAN EEN MICROSITE NAAST JE CORPORATE WEBSITE OM JE VINDBAARHEID TE VERBETEREN!

Denk jij dat een microsite naast je corporate site een juiste strategische zet kan zijn voor jouw bedrijf? Of heb je hier vragen over? Neem dan snel contact met ons op of stuur een mail naar info@bubblefish.nl